Meningsmålinger og tillit

Meningsmålingene brukes både i Norge og utlandet som metode for å vite mer om hva velgerne vil stemme ved valg. Vi kan gjennomgående ha tillit til at meningsmålingene er av høy faglig kvalitet.

 På denne hjemmesiden kan du lese mer om meningsmålinger og markedsanalysebransjen. Hensikten med informasjonen er å øke forståelsen for korrekt bruk av meningsmålinger. Dersom du har spørsmål eller savner svar på spørsmål du har i anledning temaet er du velkommen til å ta kontakt med Virke markedsanalyse.

«Med fasit i hånd kan det konkluderes med at norske meningsmålere ikke bare traff, men også traff presist». 

Les kronikken som oppsummerer hvordan markedsanalysebransjen traff på årets valgresultat i anledning Stortingsvalget 11.september her. 


Har markedsanalysebransjen historisk truffet godt eller dårlig på valgresultatet?

Bilderesultat for valg 2017

Markedsanalysebransjen har både i Norge og internasjonalt historisk truffet godt ved måling av valgresultater. Valgmålingene ved det franske presidentvalget nylig bekreftet at politiske målinger som regel treffer svært bra når man følger en konsistent metodikk og er villig til å finansiere undersøkelser med tilstrekkelig utvalg. Også i forbindelse med det det nederlandske parlamentsvalget våren 2017 ga meningsmålingene et riktig bilde av velgernes preferanser.

Motsatt har markedsanalysebransjen fått kritikk for å ha bommet på valgresultatet i forbindelse med den britiske avstemningen om fortsatt EU-medlemskap (Brexit) og det amerikanske presidentvalget høsten 2016.

Deler av kritikken mot markedsanalysebransjen i forbindelse med disse hendelsene er feilslått ettersom målingene ikke var samstemte på at det var flertall for fortsatt medlemskap i EU. Tilsvarende var det også flere målinger i forbindelse med det amerikanske presidentvalget som viste at Clinton ville få flest stemmer og dermed vinne velgerne. Få målinger var allikevel supplert med en beregning av hvordan tallene ville påvirke utfallet av valgmenn i alle vippestatene. Dermed fikk man heller ikke reelt sett målt hvem som ville valget.

Ved kommunevalget i 2015 var avviket mellom valgresultatet og gjennomsnittet av partimålingene i uken før valget (uke 37) på totalt 7,4 prosentpoeng.
Instituttene som gjennomfører valgdagsmålingene har gjennomgående kommet svært nær sluttresultatet, og resultatet er gjerne ytterligere forbedret sammenlignet med målingene i ukene og dagene før valget. Når man kan følge målingene over tid fram mot valget, og når man treffer riktig valgdagen, slik at det er konsistens mellom partioppslutningen i månedene og ukene før valget og valgresultatet, har markedsanalysebransjen gjort en god jobb.