Bransjeorgan for kvalitetssikring av meningsmålinger

Både bransjeorganisasjonen Norges Markedsanalyseforening (som organiserer de fleste utøverne av meningsmålinger) og ESOMAR (den internasjonale bransjeorganisasjonen) har anledning til å forfølge uvettig eller mangelfull bransjepraksis. Norges Markedsanalyseforening (NMF) har en egen komite som er ansvarlig for å utrede og forfølge uvettig eller misledende bruk av meningsmålinger. I ytterste konsekvens kan medlemmer av foreningen bli ekskludert ved gjentatte eller særlig grove overtramp på bransjens etiske og kvalitetsmessige retningslinjer.

Dersom du ønsker å klage på gjennomføringen av og/eller publiseringen av en meningsmåling som du mener ikke holder faglig mål, er du velkommen til å sende en henvendelse til NMF ved faglige komite for meningsmålinger.  Komiteen ledes av Magne Rideng som kan kontaktes per e-post: Magne.Rideng@coop.no .