Meningsmålinger og tillit

Publisert i Aftenposten 28.august 2017:

Meningsmålinger og tillit

Under overskriften «Kan vi stole på meningsmålingene?» konkluderer Aardal og Bergh (22.aug.) med at vi i all hovedsak kan stole på meningsmålingene, men ikke nødvendigvis på måten de tolkes og brukes på. Det er lett å stille seg bak en slik konklusjon.  Når små endringer i målingene ledsages av store overskrifter i forlengelsen av de siste ukers valgkampdekning, blir vi bekymret for norske redaktørers evne til å vurdere hva tallene fra målingene egentlig forteller oss. Medias manglende interesse for å etterprøve bakgrunnstallene som danner grunnlaget for de endelige målinger som publiseres, bør også få varselklokkene til å ringe i redaksjonene. Når antall klikk blir viktigere enn langsiktig tillit til det redaksjonelle produkt, vil det over tid ikke bare svekke tilliten til meningsmålinger, men også til media. I sum vil dette være ødeleggende for alle parter.

Vi tror flere blir i stand til å tolke og bruke meningsmålinger dersom de har økt innsikt i grunnleggende metodekunnskap. Med utgangspunkt i dette har markedsanalysebransjen i samarbeid utviklet en egen nettside der man kan lære mer om meningsmålinger.  Vi håper dette kan være et viktig bidrag for å redusere usikkerhet i måten slike undersøkelser skal tolkes og brukes på. Kanskje kan det også inspirere til økt journalistisk oppmerksomhet om korrekt bruk av denne typen undersøkelser? Siden er tilgjengelig her:  https://kampanje.virke.no/menings

John Lauring Pedersen, daglig leder Opinion AS
Iman Winkelman, fagsjef Hovedorganisasjonen Virke.